Dzisiaj jest

      

    Posiadamy wyposażenie do pobierania próbek i badań świeżej mieszanki betonowej również w warunkach ekstremalnych.
    Wykonujemy badania wszystkich rodzajów betonów, w tym : betony hydrotechniczne, drogowe, mostowe.
    Oferujemy doradztwo technologiczne w zakresie badań betonu, oparte na doświadczeniu i wiedzy naszych inżynierów.

Badania:

  • cementu zgodnie z normą PN-EN 197-1
  • popiołów lotnych zgodnie z normą PN-EN 450-1
  • kruszyw zgodnie z normą PN-EN 12620
  • betonu zgodnie z normą PN-EN 206-1
  • zapraw zgodnie z normą PN-90/B-04500
  • domieszek do betonu zg. z normą PN-EN 934-2
  • gruntów zgodnie z normą PN-88/B-04481
  • wody zarobowej zgodnie z normą PN-EN 1008
  • ekspertyzy budowlane

Więcej PCB-Lab PCB-LAB Sp. z o.o.
Lab. Materiałów Budowlanych
ul. Rynek 16 lok. 2
35-064 Rzeszów
tel. +17 773 70 38
fax +17 773 70 39
e-mail: biuro@pcb-lab.pl

Współrzędne GPS:
N50° 2' 13.0448", E22° 0' 5.3345" Więcej PCB-Lab kontakt

Strona główna | O Firmie | Usługi | Realizacje | Kontakt


© 2014 Autorskie prawa majątkowe
PCB Lab